Choroby kotów

05.11.2010
autor:  Agata Wieczorek
kategoria:  Choroby kotów

Serce jest głównym motorem napędzającym organizm. Od jego prawidłowego funkcjonowania zależy sprawność i wydajność pracy pozostałych narządów. Dlatego tak ważne jest diagnozowanie chorób i wad serca, a przede wszystkim zwracanie uwagi na objawy mogące świadczyć o dysfunkcji tego narządu.

Niewydolność serca

Jako samodzielne schorzenie diagnozowane jest rzadko. Najczęściej rozpoznawane jest „przy okazji” innych chorób. Często zdarza się u kotów starszych i otyłych. Objawy to przede wszystkim szybkie męczenie się, niechęć do ruchu, kaszel, czasami problemy z oddychaniem. Stany takie mogą nasilać się w sytuacjach stresowych, wówczas może dojść nawet do utraty przytomności.

Jeśli pojawią się powyższe symptomy należy niezwłocznie udać się do lekarza weterynarii i wykonać badanie elektrokardiograficzne. Kot ze stwierdzoną niewydolnością serca musi pozostawać pod stałą opieką lekarską.

Wady zastawek

Możemy spotkać się z wadami wrodzonymi lub nabytymi. Mogą one być następstwem przebytych w dzieciństwie chorób lub zarobaczenia. Kocięta, które nie otrzymały w określonym wieku odpowiedniej dawki składników żywieniowych również są predysponowane do wystąpienia tego schorzenia. Wady zastawek rzadko są diagnozowane, gdyż w sposób znaczący nie wpływają na stan ogólny kota. W początkowych stadiach są słyszalne tylko jako arytmie bądź szmery dające się wysłuchać jedynie podczas badania fonendoskopowego. Koty z reguły dobrze funkcjonują z wadami zastawek, choć oczywiście z wiekiem stan ogólny zwierzęcia może ulec zmianie, a co za tym idzie może pogłębić się dysfunkcja jego serca. Jeśli zaobserwujemy którykolwiek z wyżej podanych objawów powinniśmy jak najszybciej zdecydować się na badanie EKG.

Kardiomiopatia

Jest to schorzenie mięśnia sercowego powstałe na skutek jego przerostu lub stworzenia się w nim samoistnej rozstrzeni. Wada ta może być wynikiem niedostatecznej ilości tauryny w pożywieniu, zaburzeniami metabolizmu, amyloidozy, nadczynności tarczycy, zaburzeń odporności, infekcji mięśnia sercowego czy zatruć metalami ciężkimi.

Schorzenie to często dotyczy kotów brytyjskich, ragdoolli i reksów (Devon Rex, Cornish Rex), natomiast rasa Maine Coon jest rasą predysponowaną genetycznie do tej wady. Zwierzęta z wadami serca bądź te, u których potomstwa wykryto dysfunkcję serca powinny niezwłocznie zostać usunięte z rozrodu.

Kardiomiopatia powstała na podłożu braku tauryny może być wyleczona, ale nie dzieje się tak w każdym przypadku. Zależy to od stanu ogólnego zwierzęcia. Niedobór tauryny jest jedynym przypadkiem, w którym możemy liczyć na wyleczenie. W pozostałych sytuacjach staramy się jedynie działać objawowo i uzyskać zaledwie czasową poprawę stanu zdrowia naszego kota.


1 2 //1
zapisujemy ocenę
Oceń artykuł:
Wasza ocena: 5.0 (1 głosów)

Poprzedni Następny
Zobacz również
Komentarze (0)

Jeszcze nie skomentowano tego artykułu